СКК Данити ООД СКК Данити ООД

Право на строежЗдравейте!

Физическо лице учредява на фирма право на строеж за изграждане на всички обекти от жилищна сграда срещу запазване на брой апартаменти? Тези апартаменти за юридическото лице са обезщетение или бартерна сделка? Как трябва да бъдат осчетоводени.Отговори

 • Здравейте,
  Учредяването на право на строеж не е нито обезщетение, нито бартер.
  Това право по принцип е част от правото на собственост врху земята, което този собственик може да преотстъпи на трето лице. Т.е. принципът е, че върху земята може да строи само собственикът на земята, но по изключение той може да прехвърли това право и на трето лице, което не е собственик на земята.
  Тук са налице два договора:
  1. с единия собственикът на земята прехвърля на строителя правото за построяване на част от сградата (без апартаментите, които собственикът на земята запазва за себе си), и
  2. договор за строителство на цялата сграда - по силата на този договор строителят се задължава към собственикът на земята да построи сградата, вкл. и апартаментите, които той си запазва.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Благодаря!
  Весели празници
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->