Малинка Костова Малинка Костова Специалист ТРЗ и ЛС

Обявяване на престой от работодателЗдравейте,

Каква е процедурата за обявяване на престой повече от 15 раб. дни? За престой повече от 5 раб. дни работодателят има право едностранно да реши и предостави ползването на платен отпуск от работник. По време на отпуск тече ли престоят? За времето на престой не по вина на работника, работодателят му дължи уговореното трудово възнаграждение. Трябва ли работникът да е на работното си място докато тече престоят?Отговори

 • Здравейте,

  При спиране на работата работодателят има няколко възможности, като от неговата преценка зависи коя от тях да използва - да промени едностранно мястото и характера на работата на работника или служителя за времето, докато трае престоят, да предостави на работниците и служителите, при престой повече от 5 работни дни, платения им годишен отпуск без тяхно съгласие, да остави работниците и служителите в престой и тъй като престоят е по вина на работодателя, да им плаща трудово възнаграждение и накрая да уволни работника/служителя в случаите, когато поради спирането на работата престоят е продължил повече от 15 работни дни.
  Обявяването на престой от работодателя става със заповед, в която той следва да определи, коя от възможностите смята да използва.
  В случай, че работодателят реши да остави работниците и служителите на работните им места в готовност да престират труда си, те ще имат задължение да присъстват в нормалното работно време на предприятието и ще имат право на договореното възнаграждение. По времето на отпуск, когато работодателят го е предоставил на работниците, в случаите на престой, престоят не тече. За това време работниците получават възнаграждение за платен годишен отпуск и не получават друго възнаграждение. Това твърдение се подкрепя и в постоянната практика на ВАС по отношение на престоя по вина на работодателя.
 • Благодаря Ви, г-н Димитров за краткото, но изчерпателно обяснение.

  Може ли част от персонала на въпросния обект да бъде освободен по чл.328, ал.1, т.4КТ, а друга част от персонала на същия обект да бъде запазен? Законосъобразно ли е?
 • Здравейте отново,

  Спирането на работата означава временно преустановяване на дейността на предприятието. То може да засяга както цялата дейност на предприятието, така и дейността на отделно негово поделение или звено. Причините за това могат да бъдат най-различни. Това са обикновено организационно-технически причини и се изразяват в недостиг на материали, суровини, електроенергия, повреда на машини и съоръжения, ремонт на машини, смяна на технологични линии, липса на пазари за продажба на продукцията, недостиг на складови помещения, хладилни съоръжения и т.н. Видът и характерът на точната причина, предизвикала спирането на работата, е без значение.
  Според мен няма пречка да бъдат уволнени само някои от работниците и служителите от обекта. Следва обаче да имате предвид следното:
  От практиката на ВКС: "Не е достатъчно и работникът или служителят да бездейства. Това бездействие следва да се резултат от реално спиране на работата. В процесния случай се установява, че са налице актове на работодателя за персонален престой на работника. Този престой следва да бъде реален, т.е. работникът да не изпълнява трудовите си функции следствие спирането на работата. "

  Поздрави,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->