мая димитрова мая димитрова счетоводител

ДДС освобождаване при сделка за наем на автобусОсвободена ли е сделката от ДДС на дружество, регистрирано по ДДС, което отдава автобус под наем на друго дружество с регистрация по ЗДДС, което ще използва автобуса за превоз на пътници в страна от ЕС?Отговори

  • Здравейте,

    Съгласно чл. 50 ал. 2 от ЗДДС освободена е доставката на стоки и услуги при производството, придобиването или вноса на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70.

    НАП имат публикувано становище по този казус - съгласно разяснение Изх. № 96-00-355 от 09.11.2009г на НАП - разпоредбата на чл. 50, т. 2 от ЗДДС е приложима само при последваща продажба на автомобила. Извършената доставка на услуга - отдаване под наем на лек автомобил, е облагаема по смисъла на чл. 12 от ЗДДС и на основание чл. 86, ал. 1 от с.з. за Вас, като изпълнител по доставката възниква задължение за начисляване на ДДС.

    Поздрави,
    Ванеса Драгомирова

  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->