sasho belichev sasho belichev Потребител

Отписване на данък за МПС по давностМоже ли да се погаси и отпише по давност данък на МПС неплащан от 2003 г. по чл. 169, чл. 171, ал. 2 и чл. 173?Отговори

 • Здравейте,
  Отговорът на въпроса ви е: Да, но отчасти.
  Давностният срок е 5-годишен, считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която данъкът е бил дължим.
  Тъй като данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим (чл. 60, ал. 1 от ЗМДТ), то давността тече от следващата година. Така за данъка от 2003 г. давността тече от 01.01.2004 г. и изтича на 31.12.2008 г.
  Всъщност до този момент са погасени по давност задълженията Ви за данъци от 2003 до 2008 г., като след 01.01.2015 г. ще са погасени по давност и задълженията Ви за 2009 г. Останалите задължения (2010-2014 г. включително) обаче са дължими.
  Давността не се прилага служебно, а трябва да заявите изрично в общината желанието Ви задълженията Ви да се отпишат.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Въпросът ми беше важи ли 10 годишната абсолютна давносг по чл 171 ал 2 ?
 • Здравейте,
  10-годишната давност важи само за задълженията за 2003 г., а от 01.01.2015 г. - за задълженията за 2004 г.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Благодаря!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с ДОПК

-->