elena radeva elena radeva prodava4

Обезщетение при освобождаване по чл. 325Ако ме освободят по чл. 325, т.1 колко месеца ще ползвам борса? При условие че 3 г. съм работила в тази фирма и несам позвала отпуск, мога ли да искам да ми се плати?Отговори

  • Ако договорът ви бъде прекратен по взаимно съгласие на основание чл.325, ал.1, т.1 от КТ ще имате право на 4 месеца обезщетение то Бюрото по труда в минимален размер от 7,20 лв.на ден.

    При прекратяване на трудовия договор работодателят е длъжен да изплати обезщетение на работника за неизползван платен годишен отпуск, стига поради давност да не сте изгубили правото на определени дни. Съгласно чл. 176а, ал.1 от КТ когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност.

    В заповедта за прекратяване на трудовия договор работодателят трябва да запише какви обезщетения се полагат на работника и тяхното парично изражение.

    Анелия Петрова

  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->