Александър Стойков Александър Стойков Гл.счетоводител

Протоколи по чл. 117 ЗДДСЗдравейте,

ние сме ООД, регистрирано по Българското законодателство и регистрирано по ЗДДС. Също така сме част от гръцко юридичесйко лице. Гръцката фирма ни издава фактури за авансово плащане на оборудване, патентни права, ноу-хау, процедури и т.н. Точният текст на английски във фактурите е: Payment in advance (Leasing of equipment, allowance of royalties and patent rights in the means of know-how, procedures and methods). Договорът е с клауза за изрично придобиване на горните неща след свършването на проекта.

Задължено ли е българското дружество да самоначилява ДДС с протоколи по чл. 117 за всяка фактура за авансово плащане?Отговори

 • Здравейте,

  За разлика от останалите авансови плащания, тези при ВОП не водят до изискуемост на данъка.

  В чл. 63 ал.5 е посочено, че получаването на фактура за авансово плащане при ВОП не поражда изискуемост на данъка. Следователно, независимо от плащането на аванс и от неговото фактуриране, той не се отразява в данъчните регистри по ЗДДС на участниците в сделката. Това ще стане чак при реалното получаване на стоката.

  Вие ще сте задължени да си самоначислите ДДС върху цялата стойност на получената стока в периода на получаването и.


  Поздрави,
  Цветомир Аврамов
 • Благодаря на г-н Аврамов за бързия и коректен отговор!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->