Гергана Рачкова Гергана Рачкова Ms AN Счетоводител

Прекратяване на трудов договор по чл. 328



Здравейте,

През октомври месец ми се наложи да вляза в болница за рехабилитация за 8 дни. Когато ме изписаха от болницата ми издадоха болничен лист и аз го представих на моя работодател. Той ми заяви, че в колектива се е създало напрежение и трябва да си пусна молба за напускане. До този момент за двете години, в които съм работила във фирмата не съм ползвала болнични. Дойде ми като гръм от ясно небе. Отговорих на работодателя си, че няма да пусна молба, защото си харесвам работата и не искам да напускам. След като той е решил да ме отстрани да го направи както е редно с предизвестие. Съгласи се, като каза, че ще бъда освободена по чл. 328, но няма да изработвам предизвестието. В този случай дължи ли ми някакво обещетение работодателя и в какъв размер, след като ме осигурява на 350 лв.? Ще имам ли право на платена борса?



Отговори

 • При прекратяване на трудов договор по чл.328 от КТ работодателят трябва да отправи предизвестие до работника в уговорените срокове за това в трудовия договор. Ако няма конкретно уговорен срок се приема, че срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца, а при прекратяване на срочен трудов договор срокът на предизвестието е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.

  Съгласно чл. 220, ал. (1) от КТ страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника за неспазения срок на предизвестието.

  Вие ще имате право на обезщетение от бюрото по труда като време в зависимост от вашия трудов стаж и като обезщетение в зависимост от размера на сумите, върху които сте били осигуряване.

  Времето, за което ще имате право на обезщетение се определя в зависимост от Вашия трудов стаж до момента.

  Осигурителен стаж Период за изплащане
  /години/ на обезщетението (месеци)
  до 3 години - 4 месеца
  от 3 до 5 години - 6 месеца
  от 5 до 10 години - 8 месеца
  от 10 до 15 години - 9 месеца
  от 15 до 20 години - 10 месеца
  от 20 до 25 години - 11 месеца
  над 25 години - 12 месеца

  Размера на паричното обезщетение зависи от осигурителния доход, върху който са правени вашите осигуровки. Сумата се изчислява от НОИ. След като направите вашата регистрация за безработица в Бюрото по труда в срок до 1 месец трябва за получите решение на НОИ, в което се определя времето и размерът на паричното ви обезщетение.

  Анелия Петрова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->