Неделка Ралчева Неделка Ралчева ,fpde;meui j,exo училищен библиотекар

Социално - битовото и културното обслужване в училище1. Правилно ли е СБКО в училище да се дава в пари като процент /3%/ върху индивидуалната работна заплата на всеки работещ? Ако да - защо? И ако не - защо?

2. Какъв е смисълът на СБКО и има ли право синдикатът на училището да взима решение, как да се определя и използва СБКО?Отговори

-->