Мариана Николова Мариана Николова Счетоводна кантора Прима консулт гл.експерт "

Допълнително материално стимулиране на служител с ТЕЛКДадоха ни ДМС (допълнително материално стимулиране) в размер на 900 лв. Аз съм с ТЕЛК. Каква сума трябва да ми бъде удържана на парите?Отговори

 • Здравейте. Моля за информация -какъв % ТЕЛК имате ?

  kazimirc4
 • 100 %
 • Здравейте. Въпросът Ви е решен от ЗОДФЛ.
  Глава четвърта.
  ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ
  Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност
  чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
  (2) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.
  Изчисляване на чистата сума за получаване става от сбора на основното възнаграждение + материалното стимулиране - 660 лв, с приспадане на обичайните удръжки/осигуровки и ДОД/.

  kazimirc4
 • ПР. : 15 р.дни- 391лв
  ДМС - 900 ЛВ
  СБКМ - 37.19
  пл. отп.-5дни-130.45
  бол. 3 дни - 54.78
  ------------
  1513.72 лв
  ДМС го преведоха преди заплата в р-р на 720 лв -удържани са 180 лв ?
  В дяснята чяст ня фиша е записано
  първи аванс -- 720 лв
  удръжки---------------
  ДОД - 604.43лв - 60.43
  превод в банка 423.63 лв
  Защо са удържани 1. 180 лв
  след това го изнасят в удръжките
  не знам дали ме разбирате т.е. мисля ,че два пъти ми се удържа данък и то голям
  Е ли възможно да Ви сканирам фиша за да се ориентирате по добре .

  И още едно питане .
  за работно облекло ни отпуснаха по 250 лв, но ни преведоха 200 лв и в дясната част отразиха -- първи аванс 200 лв
  Така ли трябва да бъде ? На 250 лв. данъка -е 50 лв. ?
  Предварително благодаря за отговорите . Съзнавам , че Ви затруднявам , но моля Ви обяснете , какво може да правят ?

 • Здравейте,  Предполагам,че тези 180.00 лв. са осигуровките и данъка които ви е удържан от сумата от 720.00 лв.
  Относно 250.00 лв. и преведените 200.00, разликата от 50.00 лв. отново предполагам, че са осигуровки и данък върху сумата от 250.00 лв.
  За повече информация и разяснения може да разговаряте със управителя на дружеството.


  Поздрави,
  Адриян Велчев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗБДОО

-->