Diana Baramova Diana Baramova Потребител

Ползване на стоки за продажба като ДМАЕООД закупува в началото на годината апартамент с цел продажба, осчетоводен в сметка 304 - "Стоки за продажба". Не се е продал и ще се ползва като ДМА във фирмата. Какви счетоводни статии се налага да се направят и дали е възможно от сметка 304 да се прехвърли в група 2?Отговори

  • Здравейте,

    Първо е редно да отбележим, че това, че не сте продали апартамента, не води автоматично до прекласифицирането му като ДМА. За да се класифицира един обект като ДМА, то той трябва да се използва от предприятието.

    Възможно е да се прекласифицира обект от 304 към група 20, като, разбира се, трябва и да започнете да начислявате амортизация.


    Поздрави,
    Цветомир Аврамов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->