Krasimira Petrova Krasimira Petrova Потребител

Финансов лизинг за един месецЗдравейте!

Взема се автомобил с финансов лизинг с опция, но след месец и няколко дена се прекратява с анекс по взаимно съгласие. Още не са правени никакви осчетоводявания.

Дата на договор - 01.10.
Въведен в експлоатация за около 2 седмици - 06.10-17.10.
Дата на анекс за прекратяване- 05.11.

Зная, че лихвата се осчетоводява като разход за бъдещ период (тя е доста голяма), но в случая има ли смисъл да се прави ( след това трябва да се отписва 609/652) ?

Относно амортизацията:

Счетоводна и данъчна амортизация започват да се начисляват от 01.11.
Счетоводната амортизация се преустановява от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е изведен от употреба - т.е. от 01.12. (СС 3)
Махаме актива от САП от 30.11.
Махаме актива от ДАП от 01.11. (чл.60, ал.2 ЗКПО)

Това означава, че данъчната амортизация ще е с един месец по-малко от счетоводната. Вярно ли е това?Отговори

 • Здравейте,

  Вашия случай обхваща много малък период от срока на целия лизингов период и попада в рамките на един данъчен период за целите на облагане с корпоративен данък. И на практика сте ползвали за един месец чужд актив въз основа на договорни отношения които много наподобяват отдаването под наем. Затова и бихме ви препоръчали следното:

  • След като получите от лизингодателя си кредитното известие, което той е длъжен да ви издаде въз основа на чл.115 ал.6 от ЗДДС, ще намалите задължението си към него да размера на сумите, които той ще ви задържи въз основа на договора;
  • Сторнирайте и всички начислени амортизации със сторно статия;
  • Сторнирайте лихвите по 652, които сте начислили, също със сторно статия;
  • И накрая преосчетоводете всичко което ви остане незакрито, като разходи за външни услуги – подсметка наем на автомоил.

  Така вярно и честна ще представите негативния ефект от „провалилия” се договор за финансов лизинг, а именно като разход за външни услуги.

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->