Веселин Христов Веселин Христов безработен

Прехвърлане на МПС от лизингодателПривет!

Имам договор за прехвърляне на собственост на МПС от лизингодател към фирма. С РКО е платена и последната вноска от 1000 лв от фирмата. Преди това друго лице е изплащало лизинга.

Правилни ли са следните записвания за придобиването на ДМА:
Дт 613 / Кт 501
Дт 205 / Кт 613

Благодаря!Отговори

-->