Марина Златарева Марина Златарева Потребител

ВОП с последваща ВОД ли е, когато стоката да идва до територията на БългарияЗдравейте,

Имаме закупени стоки - метали от наш контрагент в Италия, регистрирано по ДДС лице и след закупуването продаваме стоката на друга фирма отново в Италия, също регистрирана по ДДС. Стоката обаче стига до Словения и от там втората италианска фирма си я взима от склад. Разходите по товарене и склад са платени от българската фирма. ВОД и последваща ВОП ли са операциите, тъй като явно не е тристранна операция, тъй като имаме продавач и купувач, и двамата от Италия и българска фирма, посредник?Отговори

 • Здравейте,

  Ако стоката, която се транспортира до Словения е с придобиване под идентификационния номер на българското дружество и не е обложена в Словения, то наистина е налице ВОП за българската фирма.
  Но когато стоките, които подлежат на облагане като вътреобщностни придобивания, за които се приема , че са осъществени в страната/когато тя е държава членка по идентификация/, не пристигат в действителност и превозът им не завършва на територията на страната. НЕ МОЖЕ ДА СЕ СЧИТА, че за придобиванията възнкива право на приспадане на данъчен кредит по общия ред на ЗДДС.Протоколът следва да се посочи в колона 9 „ Данъчна основа и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал.2-5 от ЗДДС и вносът без право на данъчен кредит или без данък” в дневника на покупките.

  По отношение на доставката към втората фирма от Италия, българската фирма следва да издаде фактура за извършена доставка с място на изпълнение извън територията на страната(т.е МИ при доставка на стоки, които се транспортират е мястото от където започва превозът им. В случая Словения.) За регистрираните лица по ЗДДС не възниква задължение за начисляване на ДДС при доставка с място на място на изпълнение извън страната. Във фактурата следва да се запише като основание за неначисляване на данък съответната разпоредба от ЗДДС, съгласно която доставката е с място на изпълнение извън страната.
  Следва да се има предвид, че тъй като българската фирма осъществява независима икономическа дейност на територията на страна от ЕС, то следва да се запознае с данъчното законодателство на съответната държава членка с оглед възникване на основание за регистрация за целите на ДДС в посочената страна.


  За справка: чл. 63, ал.2 и 3, чл. 86, ал. 3 от ЗДДС/ решения са СЕС по дела Facet, C-536/08 и C-539/09
  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Тодор Тодоров
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->