Ivanka Todorova Ivanka Todorova Потребител

Платен отпуск след майчинствоЗдравейте,

Как се изчислява платеният отпуск, който ми се полага след майчинството? Брутната ми заплата, преди да изляза в майчинство беше 450 лв. Септември месец, който беше с 21 раб дни, бях в платен отпуск и сега, когато трябва да ми го изплатят ми казват, че ми се полагат 287 лв., но аз си мисля, че трябва да е повече.

Ще бъда много благодарна, ако ми обясните как се изчислява.Отговори

 • Здравейте,

  Когато в месеца, предхождащ този на началото на отпуска, няма 10 отработени дни се взема предходния, ако и в него няма 10 отработени дни се взема предходния и т.н. Връщането назад в месеците се прави докато се стигне до месец, в който лицето има най-малко 10 отработени дни. Когато лицето е ползвало дългосрочен отпуск, какъвто е този за отглеждане на дете, за база се взема месеца, в който има най-малко 10 отработени дни, преди излизането по майчинство.

  В подкрепа на това твърдение, моля да се запознаете със следното писмо на МТСП:

  ПИСМО ИЗХ. № 92-754 ОТ 14.10.2010 Г. НА МТСП ОТНОСНО: БАЗА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА НЕИЗПОЛЗВАН ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК, СЪГЛАСНО ЧЛ. 224 КТ, Е ПОСЛЕДНИЯТ КАЛЕНДАРЕН МЕСЕЦ, ПРЕЗ КОЙТО СЛУЖИТЕЛКАТА ИМА ОТРАБОТЕНИ НАЙ-МАЛКО 10 РАБОТНИ ДНИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА КОЛКО Е ОТДАЛЕЧЕН НАЗАД ВЪВ ВРЕМЕТО

  МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

  Съгласно чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда, при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж.
  По отношение на начина на изчисляване на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск намира приложение разпоредбата на чл. 224, ал. 2 КТ, която препраща към реда за изчисляване, предвиден в чл. 177, ал. 1 КТ, съгласно който възнаграждението за времето на платения годишен отпуск се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.
  В запитването се посочва, че след отпуска по майчинство служителката е ползвала платен годишен отпуск до 01.09.2010 г., на която дата се е върнала на работа и е работила 10 работни дни.
  Поради горното база за изчисляване на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск съгласно чл. 224 КТ, следва да се ползва последният календарен месец, през който служителката има отработени най-малко 10 работни дни. Това е месецът, предхождащ отпуска за бременност, раждане и отглеждане на дете, който е започнала да ползва от 17.07.2008 г.
  Единствено в случаите, когато след изтичането на отпуска за майчинство и платения годишен отпуск е изминал един календарен месец, през който служителката е отработила най-малко 10 работни дни, базата за изчисляване на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск съгласно чл. 224 КТ би могла да бъде полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение за този месец, в който е отразено увеличението на основната работна заплата.

  Поздрави,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->