Малинка Костова Малинка Костова Специалист ТРЗ и ЛС

Конкуренция на запориМоля за становище, за начина на удържане на повече от един запор на едно задължено лице от трудовото му възнаграждение или т.нар. конкуренция на запори. Зная, че някои работодатели удържат само по един запор до неговото издължаване. Други правят вноски по всички запори на лицето.Отговори

 • Здравейте,
  Въпросът действително е доста спорен. Съществуват мнения и в двете посоки. Обикновено ЧСИ, наложил първия запор, дължи да му се превежда цялата удръжка от заплатата на длъжника, а едва след изплащане на задължението по първия запор работодателят да започне плащането и по втория запор. Ако питате обаче ЧСИ, наложил втория запор, според него работодателят трябва да превежда пропорционално на двамата ЧСИ съобразно размера на вземанията по двата запора.
  Становището на Камарата на ЧСИ, изразено в едно писмо до "Чез Електро" АД по повод на тяхно запитване, е, че работодателят трябва да плаща само по първото запорно съобщение, на първия ЧСИ. Същевременно обаче работодателят трябва в тридневния срок по чл. 508, ал. 3 от ГПК, който тече от получаване на запорното съобщение, да уведоми втория ЧСИ, наложил втория запор, за това, че има предходен запор, по кое изпълнително дело и на кой ЧСИ. Това е с цел кредиторът по втория запор да може да се присъедини по изпълнителното дело при първия ЧСИ и така удръжките от заплатата ще се разпределят от първия ЧСИ пропорционално на вземанията на първоначалния и на присъединилия се кредитор. Становището на КЧСИ е, че единствено ЧСИ е компетентен да извършва разпределение на сумите и да определя кой кредитор колко ще получава. Работодателят няма такива законови правомощия.
  Така че - превеждайте само по първия запор, но не забравяйте да уведомите и ЧСИ по втория запор за предходния запор и за причината да не можете да превеждате по втория запор на втория ЧСИ.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте, имам един въпрос. Майка ми е осигурена на 380,00лв. има един запор от 100,00лв. миналия месец и излезе втори запор от 800,00лв. Отиде да си тегли заплатата парите са в картата обаче картата е блокирана. Този месец стана същото. От 380,80лв. колко запор трябва да се наложи при положение, че има и първи запор? Кой трябва да наложи запора съдия изпълнителя или работодателя? Имат ли право да отдържат две заплати и да няма никакво оведомяване за това? И към кого трябва да се обърнем, защото съдия изпълнителя неиска да разговаря с нас?
 • Здравейте,
  Съгласно чл. 446 от ГПК частта от заплатата на майка Ви, която може да се удържа при запори (независимо от броя им) е:
  - 1/4, ако майка Ви издържа деца (примерно ако Вие сте непълнолетен);
  - 1/3, ако майка Ви не издържа деца.
  Удръжката се изчислява върху нетното възнаграждение, т.е. след приспадане на данъците и осигуровките.
  Останалата част от заплатата й е разполагаема и не може да се запорира. Няма значение колко запора от колко съдебни изпълнители са наложени.
  Ако е запорирана цялата заплата, това е незаконно. В случая обаче се касае не за запор на заплатата, а на банковата сметка (дебитната карта), по която се получава заплатата. Там няма такъв несеквестируем минимум и съдебната практика е разнопосочна, но в по-голямата си част се е ориентирала към становището, че и в този случай не следва да се запорира цялата заплата.
  За повече подробности прочетете дискусията в друга тема:
  http://balans.bg/4621-maksimalno-dopustim-procent-na-zapor-vyrhu-zaplata/
  Следва да представите доказателства на съдебния изпълнител, че по тази банкова сметка се превежда заплатата на майка Ви и той трябва да вдигне запора. Ако не желае, следва да обжалвате запора в 7-дневен срок от датата, на която сте научили за запора. За целта следва да се обърнете към адвокат.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Да това че и взима цялата заплата и че е незаконно ми е ясно но този съдебен изпълнител се крие и секретарката му не дава негов номер. Майка ми е изпратила всякакви документи каквито той настоя да даде и въпреки това картата и е блокирана. И тази съдия изпълнител казва че банката трябва да даде някакво становище. Ходихме и до банката там пък ни казват че съдия изпълнителя трябва да определи сума от другаде казват че работодателя на майка ми трябва да я определи тази сума. Кажете ми как точно трябва да направим и кои трябва да определи сумата за запора. Благодаря предварително.
 • Здравейте,
  Съдебният изпълнител не знае колко е нетното възнаграждение на майка Ви за всеки конкретен месец, защото обикновено работникът не получава колкото е предиденото по трудовия договор възнаграждение - понякога се ползват болнични,отпуски, получават се бонуси и така обикновено месечната сума, която се получава от работника, варира, а не е константна сума.
  Поради това конкретният размер на удръжката се определя от работодателя. Ако той превежда по-голяма сума, можете да искате от съдебния изпълнител да Ви я върне или да обжалвате. Ако превежда по-малка сума, кредиторът може да съди работодателя.
  Няма смисъл да водите личен разговор със съдебния изпълнител, пускайте писмени молби, а ако няма отговор на тях - жалби. Но гледайте да спазвате законовите срокове за обжалване (7 дена), в противен слуай жалбите Ви ще бъдат оставени без разглеждане от съда.
  Както споменах по-горе, с оглед най-добрата Ви защита най-добре се свържете с адвокат.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->