Таня Трифонова Таня Трифонова Потребител

Данъчно третиране на търговия с домейниЗдравейте,

Фирма, която се занимава с електронна търговия закупува права върху домейни за една година с цел продажбата на тези домейни. Цената на тези права е под 100 лева на година. Фактурите са от страни в ЕС и извън (Азия).

1 , Признават ли се като текущ разход - тоест 602 / 401?
2 , Следва ли да се начислява ДДС на получените фактури извън ЕС? Мисля си за чл. 21 от ЗДДС.
3 , Следва ли да се начислява ДДС при продажба на тези домейни на клиенти в България, в ЕС и извън ЕС?Отговори

 • Здравейте,

  С цел спазване на принципа за текущо начисление следва да разсрочите този разход за времето, за което се отнася и да отчитате разход пропорционално. По този начин няма да се изкриви финансовият резултат, ако предоставяте финансови отчети за по-кратки периоди. Тъй като обаче сумата е доста малка, Вие може да си признаете разхода наведнъж.

  За получените фактури ще трябва да самоначислите ДДС съгласно общите условия при определяне мястото на изпълнение при доставката на услуга, а именно чл. 21 ал. 2. Според чл. 86, ал. 1, т. 1 от ЗДДС регистрираното лице, за което данъкът е станал изискуем е длъжно да го начисли като издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред. Съгласно чл. 117, ал. 1 от ЗДДС регистрираното лице - получател по доставката издава задължително протокол.

  Облагаема е всяка доставка, извършена от данъчно задължено лице, т.е лице осъществяващо независима икономическа дейност и е с място на изпълнение територията на страната. Следователно Вие следва да начислите ДДС, когато издавате фактура на контрагент в България. При доставка на услуга в страна членка на ЕС или извън ЕС трябва да проверите дали получателят е данъчно задължено лице. Ако не е, то доставчикът трябва да начисли ДДС в издаваните от него фактури.

  Поздрави,
  Ванеса Драгомирова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->