Иван Ангелов Иван Ангелов Потребител

Обезщетение при напускане по чл. 326Имам ли право на обещетения от трудовото бюпо при напускане по моя инициатива по чл. 326? До колкото знам имам, но прявя изключение от правилата за определяне на размера му. Ще уточня, че подавам молба по чл. 326 по моя инициатива и имам 9 месеца осигуровки.Отговори

 • Здравейте,

  Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта, не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България или пенсия за старост в друга държава и не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване .

  Безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, както е във Вашия случай, получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица – 7.20лв/ ден за срок от 4 месеца.

  За справка - чл.54а,54б от КСО.
  Както и следният линк http://www.noi.bg/benefits/benefits/101-unemployment/625-pokso

  Поздрави,

  Денислава Стойкова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->