simona georgieva simona georgieva Потребител

ПредизвестиеЗдравейте,

При положение, че срокът ми на предизвестие е 30 дни, може ли да изработя по-малко дни предизвестие? Този период заплаща ли се?Отговори

  • Чл. 220, ал.1 от Кодекса на труда гласи: Страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието. Това означава, че вие можете да прекратите трудовия си договор и преди да изтекат 30-те дни предизвестие, но дължите на работодателя си обезщетение за неизработените дни.

    Вие ще получите трудово възнаграждение за действително отработените от вас дни от предизвестието. За остатъка от предизвестието, което не сте отработили вие няма как да очаквате да получите възнаграждение. Напротив, за неотработените дни на дължимото от вас предизвестие вие дължите обезщетение на вашия работодател.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->