Krasimira Vasileva Krasimira Vasileva Потребител

Липсващи разплащателни ведомостиЗдравейте!

Mайка ми има 40 години трудов стаж като учителка и догодина й предстои пенсиониране поради навършването на необходимата възраст. Съгласно българското законодателство, тя трябва да предостави документация за брутните трудови възнаграждения или доходи, върху които са се внасяли осигурителните вноски за три последователни години (от последните 15) осигурителен стаж преди 1 януари 1997 г. Нейните най-добри години са 1986, 1987 и 1988 г. Оказва се, че от посочените години може да й бъде издадена необходимата документация само за 2 години и 9 месеца. Разплащателните ведомости за 3 месеца са унищожени и общината, която съхранява архива не може да й издаде документ. Може ли при така създалата се ситуация информацията за тези 3 месеца да бъде зачетена само въз основа на трудовата й книжка, която е била водена безупречно?Предварително благодаря!Отговори

 • Здравейте!

  Удостоверение за пенсиониране (УП 3) може да се издаде въз основа на трудовите книжки и трудовите договори на лицата. Удостоверение за пенсиониране (УП 2) за осигурителния доход, който е от важно значение за размера на пенсията, следва да се издава само въз основа на автентични документи, които съдържат достатъчно данни за дохода на лицето за съответния период.
  В случай, че липсва информация от разплащателните ведомости, за признаване на стаж е достатъчно трудовата книжка на лицето да бъде коректно заверена, да има подпис на главния счетоводител, както и на ръководителя, върху който да е положен оригиналният печат на предприятието.
  Законът изисква работодателят/осигурителят, при когото е придобит стажът, неговият правоприемник или друго юридическо или физическо лице, което съхранява книжа, ведомости за заплати и други, да издаде удостоверение, че документите са изгубени или унищожени. Когато архивите на предприятието липсват, лицата могат да поискат установяване на стаж по съдебен ред по новия Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред.
  Според чл. 40 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж осигурителният стаж се установява с трудови, служебни и осигурителни книжки или с документ по утвърден образец, издаден от осигурителя въз основа на изплащателните ведомости, други разходооправдателни документи и договори за възлагане на труд.

  Поздрави,
  Хубевина Илиева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->