Nnikita Ivanova Nnikita Ivanova Потребител

Регистрация по ДДСКъм оборота за регистрация по ДДС включва ли се оборота от предоставени услуги върху земя (Геофизични проучвания) в друга страна извън ЕС?Отговори

  • Здравейте,

    В Закона за данък върху добавената стойност е посочено, че в облагаемия оборот се включват облагаемите доставки, включително и такива с нулева ставка, доставки по финансови услуги съгл. чл. 46 и доставките по застрахователни услуги съгл. чл. 47, когато последните две са свързани с основната дейност на лицето.

    В закона още е посочено, че облагаема доставка е всяка доставка, която е извършена от данъчно задължено лице /лице, осъществяващо независима икономическа дейност/ и е с място на изпълнение територията на страната. В посочения от Вас казус мястото на изпълнение е страната, в която се намира имотът /земята, върху която се извършват геофизични проучвания/. Следователно доставката не отговаря на определението за облагаема доставка и не трябва да се включва в оборота, които се трупа за регистрация по ДДС.

    Поздрави,
    Ванеса Драгомирова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->