Nadia Radeva Nadia Radeva Потребител

Болничен при договор по заместванеЗдравейте!

От една седмица съм назначена на работа с договор по заместване до завръщане на титуляра. Интересува ме дали мога да ползвам болничен при това положение?Отговори

 • Договорът за заместване е вид трудов договор и всеки работещ по такъв договор има всички права, каквито има и всеки работещ на постоянен трудов договор, включително и право на обезщетение за отпуск по болест.

  Право на парично обезщетение за времето на отпуск поради временна неработоспособност се придобива при наличието на следните условия:

  1. Към деня на настъпване на временната неработоспособност лицето да е осигурено за общо заболяване и майчинство, т.е. да упражнява трудова дейност, която е основание за осигуряване и да са внесени или дължими осигурителни вноски върху получено, начислено или неначислено трудово възнаграждение;
  2. Лицето да има най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство. Това изискване не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст и за придобиване право на парично обезщетение за трудова злополука и професионална болест. Шестмесечният стаж може да бъде прекъснат или непрекъснат, да е положен при различни работодатели, като не е задължително да е положен непосредствено преди излизането на лицето в отпуск поради болест;
  3. Да е разрешен отпуск поради болест, т.е. да е издаден болничен лист от органите на медицинската експертиза.

  Анелия Петрова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->