Krasimira Petrova Krasimira Petrova Потребител

Доброволна делба на ПИ, деклариранеЗдравейте,

Две предприятия си делят собствеността на един поземлен имот. Сключва се нотариален акт за доброволна делба на недвижим имот и там се упоменава коя част от имота на коя фирма ще е собственост (границите, имат и нови идентификатори).

Кое точно се попълва при подаване на Декларация по чл. 14 от ЗМДТ? Би трябвало да се декларира промяна в декларираното обстоятелство, нали така? Не виждам как може да се опише в декларацията, че земята има нов идентификатор.Отговори

 • Здравейте,
  В Декларацията по чл. 14 ЗМДТ в т. 2 трябва да подчертаете "o настъпване на промяна в декларирано обстоятелство".
  В т. 4 в "начин на придобиване" ще напишете "доброволно делба"; вид на документа за собственост: "Договор за доброволна делба", а в "№ и дата на издаване/издател на документа" ще напишете съответните акт №, рег. № и том на нотариуса, както и на Службата по вписванията.
  В т. 5 в графа "собственици" в предишната декларация трябва да са фигурирали двете предприятия, а сега ще фигурира само едното - собственикът на съответната по-малка реална част. Затова ще се подадат ДВЕ декларации по чл. 14 ЗМДТ, за всеки един от двата новообразувани по-малки имоти, от всяко едно от предприятията поотделно. Докато в предишната декларация са били посочени съответните идеални части на всяко предприятие /например 1/2 за предприятие "Х" и 1/2 за предприятие "Y"/, сега собственикът на всеки един от имотите ще е само един и ще има по 1/1 ид. част - това ще отразите в таблица 4, както и в т. 7.7.
  Новият идентификатор ще бъде нанесен от Техническата служба към общината служебно, на страницата, на която пише "Попълва се служебно!" и се посочват ЕКАТТЕ, планоснимачен номер, категория и т.н.
  Последната промяна, която ще фигурира в декларацията, касае площта на всеки един от по-малките имоти - докато преди е била примерно 400 кв.м общо, сега всеки един от имотите ще бъде съответно 300 и 100 кв.м /примерно/. Това се отразява във всяка една от двете декларации в т. 7.3.
  Надявам се да съм бил полезен.
  Поздрави,
  Йордан Костов

 • Благодаря !
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->