Камелия Ангелова Камелия Ангелова счетоводител

Възтановяване на ДДСЗдравейте!

Дружество, извършващо строителство на сграда върху закупен собствен имот, с цел бъдеща продажба, за първите си три данъчни периода декларира само разходи, следствие на което успешно и безпроблемно възтановява натрупаното ДДС. През следващия (четвърти) данъчен период дружеството отново ще има резултат - възтановяване на ДДС. Може ли да се ползва някаква съкратена процедура по възтановяване на сумите без да се чака следващ тримесечен период, т.е. да се възтановява получената сума от 4-я месец в 30 дневен срок от подаването на самата справка декларация?Отговори

  • За да имате право да искате възстановяване на ДДС в 30 дневен срок от подаване на справката-декларация фирмата трябва да отговаря на условията записани в чл.92 , ал.3 и ал.4 от ЗДДС, а именно когато:

    чл.92, ал.(3), т 1. лицето е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки с нулева ставка на обща стойност повече от 30 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки, включително доставките с нулева ставка; на доставки с нулева ставка се приравняват и доставките на следните услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получател е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка: транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз и оказвани във връзка с този транспорт спедиторски, куриерски и пощенски услуги, различни от услугите по чл. 49; транспортна обработка на стоки; услуги във връзка с транспорта, оказвани от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице, както и услуги по оценка, експертиза и работа върху движими вещи;

    чл.92, ал.(3), т 2.лицето - земеделски производител, е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки със ставка 20 на сто на произведените от него стоки по приложение № 2, част втора, на обща стойност повече от 50 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки.

    чл.92, ал.(4) Независимо от ал. 1 данъкът за възстановяване по чл. 88, ал. 3 се възстановява в 30-дневен срок от подаването на справка-декларацията, когато лицето е получило разрешение по чл. 166.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->