elka stefanova elka stefanova Потребител

Продажба на автомобилиЗдравейте,

Как се осчетоводява продажба на употребявани автомобили, закупени в страната и на тези, които са внесени от Италия?Отговори

 • Здравейте,
  Можем да разиграем следния пример :
  Закупен автомобил втора употреба за 1000 лева от друг дилърима и други варианти съгласно чл.143 от ЗДДС
  Контировка : 304/401 – 1000
  401/50 -1000
  Продаден за 1500 лева - Във фактурата няма данъчна основа и данък - само единична и крайна цена - и основание за неначисляване чл.143 от ЗДДС
  Контировка: 411/702 – 1500 продажна цена / с 500 лева печалба с включен ддс/
  702/304 – 1000 с отчетната ст-т на продадените стоки

  При положение, че за автомобила е извършен транспорт и ремонт за да се приведе в състояние за продажба, то за транспорта и ремонта се ползва ДДС по общия ред. Но при продажбата ще трябва да определите ДДС както следва:
  1000 покупна ст-т + 200 лева транспорт +100 лева ремонт + печалба 200 лева /умишлено съм заложила по - малка печалба , за да видите разликата в този случай/ - 1500 лева
  То ДДС ще са определи 1500-1000/1,2*20%= 83,33 -50 лева кредит/за ремонта и транспорта/ ефективно се внася 33,33 лева.

  В края на данъчния период при продажбата се съставя протокол по чл.117 във връзка с чл.144 ал.4 от ЗДДС
  Контировка :
  499/702- 83,33 с червено ддс
  499/453- с черно ддс
  , който протокол влиза в Дневник за продажби

  В последния ден от месеца се съставя Отчет за извършените продажби по чл.120 ал.1. Той е по скоро информативен.
  Съгласно ППЗДДС чл. 94. (1) В случаите по чл. 151, ал. 6 от закона за доставките на стоки, за които е приложен специалният ред на облагане по глава седемнадесета от закона, дилърът съставя отчет за извършените продажби през данъчния период по чл. 120, ал. 1 от закона.
  (2) Отчетът по ал. 1 не се включва в дневника за продажбите

  Поздрави и успешен ден!
  В.Дадова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->