Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

3.32 Суми за Внасяне по Кодове за Вид Плащане

Публикувано на: 10.01.2011

АЛФА ООД (нашият клиент)

ЕИК

123456789

СУМИ   ЗА  ВНАСЯНЕ  по Кодове за Вид Плащане

за месец

04.2010

ДОО, ДЗПО, Чч.ПФ, ГВРС, ТЗПБ, ЗО и ДДФЛ за внасяне

код за вид плащане

сума

1

ДОО 3-та категория + Учители + Договори за Управление

550101


2

ДОО 1-ва и 2-ра категория

550102


3

ДОО категория до 40 часа месечно под МРЗ

550108


4

ДОО 3-та категория Държавни Служители

550114


5

ДОО 1-ва и 2-ра категория Държавни Служители

550105


6

ДОО самоосигуряващи се – с ОЗМ

550401


7

ДОО самоосигуряващи се – без ОЗМ

550402


8

ДОО Земеделски Производители – с ОЗМ

550404


9

ДОО Земеделски Производители – без ОЗМ

550405


10

Осигуряване върху социални разходи

550129


11

Осигуряване върху обезщетения по чл.222 от КТ

550116


12

ДОО Граждански Договори

550110


13

От безработица към осигуряване на заетост

550127


Общо ДОО:


14

ДЗПО в универсален пенсионен фонд

580123


15

ДЗПО в професионален пенсионен фонд – (общо 1-ва + 2-ра категория)

580120


Общо ДЗПО:


16

Учителски Пенсионен Фонд – общо преди и след 1960

555908


17

Вноски за Фонд ГВРС – общо преди и след 1960

555710


18

Вноски за Фонд ТЗПБ – общо преди и след 1960

550149


Общо Фондове:


19

Здравно Осигуряване

560101


20

Здравно Осигуряване – самоосигуряващи се (включително ЗО върху болнични)

560402


Общо ЗО:


21

Авансов данък по чл.42 от ЗДДФЛ – за Трудови Договори и Договори за Управление

111212


22

Авансов данък по чл.43 от ЗДДФЛ – за извънтрудови правоотношения

111213


23

Данък върху доходите по чл.37, ал.1, т.9 от ЗДДФЛ

111514


Общо ДДФЛ:
Коментари

-->