Nnikita Ivanova Nnikita Ivanova Потребител

Плащания в брой на сумарна стойност над 15 000 лвЗдравейте,

Имам покупка на арматурна заготовка без договор само с фактура за целите на строителство. 2-те фактури по отделно са по 12 000 лв,. т.е. сумарно са над 15 000лв.

В този случай може ли плащането да се извърши в брой? Приложима ли е в случая т. 4 от указанията на МФ Относно: Прилагането на ЗОПБ, като в случая не става въпрос за доставка на търговец на едро, а за директно влагане в строителство?

4. Договорите за доставка на друга стока също следва да бъдат преценявани по описаното по-горе правило. Така например, ако фирма X (магазин) има договор за доставка на млечни произведения с фирма У (търговец на едро) и в договора е определено количеството и/или стойността на общата доставка (млечни произведения на стойност 50 000 лв.), то плащанията по този договор ще попадат в обхвата на закона, независимо от размера на всяко едно отделно плащане. Ако същият този договор (в писмена или устна форма) е рамков и в него не е определено общото количество, респективно стойност, то отделните доставки и плащанията по тях ще се разглеждат самостоятелно, т.е. когато отделната доставка е равна или превишава 15 000 лв., плащането следва да бъде извършено чрез превод или внасяне по платежна сметка. Но ако дължимото общо плащане по един договор е на стойност, равна или по-висока от 15 000 лв., във всички случаи, плащанията по този договор следва да се извършват само чрез превод или по платежна сметка.Отговори

 • Здравейте,
  Ако двете покупки не са плащания по един и същи договор, а представляват две отделни сделки, то няма пречка плащането по всяка фактура да бъде извършено в брой, след като поотделно всяко плащане е на стойност под 15 000 лв.
  Поздрави,
  Нина Стоева
 • Както съм написала няма договор за доставката на тези материали. Но арматурата е за един и същи обект. Фактурите са от два поредни дена.

  Подобен въпрос възниква и за покупката на бетон. Без договор за покупката, но отново за един и същи строителен обект. Бетона ще бъде закупуван в отделни дни с фактури всяка от които ще бъде на стойност под 15 000лв. но сумарно всички фактури ще надвишат 15 000лв.

  В тези случай смятат ли се отделни сделки за които да може да се извършва плащания в брой.

 • Ако във Вашия случай плащанията не са част от една доставка, а от отделни доставки и затова не са документирани с един документ, ако нямате сключен договор, т.е. плащанията не са и част от парична престация по договор - следователно няма проблем всяко отделно плащане, ако не е в размер на 15 000 лв. и повече, да бъде извършвано в брой, независимо дали доставката е за арматура или за бетон.

  Поздрави,
  Нина Стоева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗОПБ

-->