Задай въпрос тук
Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar обработка на заплати - Управляващ съдружник

3.31. Рекапитулация на Работни Заплати

Публикувано на: 10.01.2011





АЛФА ООД (нашият клиент)

ЕИК

123456789

РЕКАПИТУЛАЦИЯ  НА  РАБОТНИ  ЗАПЛАТИ

за месец

04.2010

Всичко Начисления

Родени до 1960

Родени след 1960

общо

1

Фонд работна заплата – Трудови и Договори за управление и контрол




2

Разходи за външни услуги – Граждански договори


Удръжки: ДОО, ДЗПО, ГВРС и ТЗПБ

родени до 1960

родени след 1960

работодател

служител

работодател

служител

1

ДОО 3-та категория + Учители + Договори за Управление





2

ДОО 1-ва и 2-ра категория





3

ДОО категория до 40 часа месечно под МРЗ





4

ДОО 3-та категория Държавни Служители





5

ДОО 1-ва и 2-ра категория Държавни Служители





6

ДОО самоосигуряващи се – с ОЗМ





7

ДОО самоосигуряващи се – без ОЗМ





8

Осигуряване върху социални разходи





9

Осигуряване върху обезщетения по чл.222 от КТ





10

ДОО Граждански Договори





11

От безработица към осигуряване на заетост





общо ДОО:





12

ДЗПО – универсален фонд



13

ДЗПО – професионален фонд 1-ва категория



14

ДЗПО – професионален фонд 2-ра категория



15

ДЗПО – универсален фонд Граждански Договори



16

ДЗПО – универсален фонд самоосигуряващи се



общо ДЗПО:



17

Учителски Пенсионен Фонд – общо преди и след 1960



18

Вноски за Фонд ГВРС – общо преди и след 1960



19

Вноски за Фонд ТЗПБ – общо преди и след 1960



Здравно Осигуряване

работодател

служител

1

Здравно осигуряване



2

Здравно осигуряване – самоосигуряващи се



3

Здравно осигуряване върху болнични и майчинство



4

Здравно осигуряване върху неплатен отпуск/болничен



5

Здравно осигуряване – Граждански Договори



6

Здравно осигуряване – Договори за Управление и Контрол



общо ЗО:



Данък Върху Доходите на Физически Лица

сума

1

Трудови Договори и Договори за Управление и Контрол


2

Граждански Договори


3

Данък върху доходите по чл.37, ал.1, т.9 от ЗДДФЛ


Болнични и Майчинство

дни работодател

сума работодател

дни РУСО

сума РУСО

1

Болнични – общо заболяване





2

Болнични – гледане на болен човек





3

Болнични – нетрудова злополука





4

Болнични – трудова злополука





5

Болнични – бременност и раждане





6

Отглеждане на дете до 2 годишна възраст (Майчинство)





Всичко Удръжки за Сметка на Работници и Служители

сума

1

Трудови Договори и Договори за Управление и Контрол


2

Граждански Договори


Чиста Сума за Получаване

сума

1

Трудови Договори


2

Договори за Управление и Контрол


3

Граждански Договори




Коментари