Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

3.31. Рекапитулация на Работни Заплати

Публикувано на: 10.01.2011

АЛФА ООД (нашият клиент)

ЕИК

123456789

РЕКАПИТУЛАЦИЯ  НА  РАБОТНИ  ЗАПЛАТИ

за месец

04.2010

Всичко Начисления

Родени до 1960

Родени след 1960

общо

1

Фонд работна заплата – Трудови и Договори за управление и контрол
2

Разходи за външни услуги – Граждански договори


Удръжки: ДОО, ДЗПО, ГВРС и ТЗПБ

родени до 1960

родени след 1960

работодател

служител

работодател

служител

1

ДОО 3-та категория + Учители + Договори за Управление

2

ДОО 1-ва и 2-ра категория

3

ДОО категория до 40 часа месечно под МРЗ

4

ДОО 3-та категория Държавни Служители

5

ДОО 1-ва и 2-ра категория Държавни Служители

6

ДОО самоосигуряващи се – с ОЗМ

7

ДОО самоосигуряващи се – без ОЗМ

8

Осигуряване върху социални разходи

9

Осигуряване върху обезщетения по чл.222 от КТ

10

ДОО Граждански Договори

11

От безработица към осигуряване на заетост

общо ДОО:

12

ДЗПО – универсален фонд13

ДЗПО – професионален фонд 1-ва категория14

ДЗПО – професионален фонд 2-ра категория15

ДЗПО – универсален фонд Граждански Договори16

ДЗПО – универсален фонд самоосигуряващи сеобщо ДЗПО:17

Учителски Пенсионен Фонд – общо преди и след 196018

Вноски за Фонд ГВРС – общо преди и след 196019

Вноски за Фонд ТЗПБ – общо преди и след 1960Здравно Осигуряване

работодател

служител

1

Здравно осигуряване2

Здравно осигуряване – самоосигуряващи се3

Здравно осигуряване върху болнични и майчинство4

Здравно осигуряване върху неплатен отпуск/болничен5

Здравно осигуряване – Граждански Договори6

Здравно осигуряване – Договори за Управление и Контролобщо ЗО:Данък Върху Доходите на Физически Лица

сума

1

Трудови Договори и Договори за Управление и Контрол


2

Граждански Договори


3

Данък върху доходите по чл.37, ал.1, т.9 от ЗДДФЛ


Болнични и Майчинство

дни работодател

сума работодател

дни РУСО

сума РУСО

1

Болнични – общо заболяване

2

Болнични – гледане на болен човек

3

Болнични – нетрудова злополука

4

Болнични – трудова злополука

5

Болнични – бременност и раждане

6

Отглеждане на дете до 2 годишна възраст (Майчинство)

Всичко Удръжки за Сметка на Работници и Служители

сума

1

Трудови Договори и Договори за Управление и Контрол


2

Граждански Договори


Чиста Сума за Получаване

сума

1

Трудови Договори


2

Договори за Управление и Контрол


3

Граждански Договори
Коментари

-->