Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

3.30. Ведомост за Работни Заплати

Публикувано на: 10.01.2011

АЛФА ООД(нашият клиент)

ЕИК

123456789

ВЕДОМОСТ  ЗА РАБОТНИ  ЗАПЛАТИ

за месец

04.2010

служител

израб. дни

основна заплата

сума доплащ. за стаж

всичко начи-сления

сума за облагане с ДОО

ДОО, ЗО, ДЗПО, УПФ за служ.

сума за облагане с ДОД

ДОД за внасяне

всичко удръжки за месеца

сума за получ. в брой

подпис

1

Иван Иванов

222

Георги Георгиев
3

Петър Петров
4

5

6

ОБЩО

1 234

123 456Коментари

-->