Даниела Йорданова Даниела Йорданова счетоводител

Застрахователно обещетениеЗдравейте!

Как се третира получено застрахователно обещетение? То е получено по повод на една козирка, която се счупи от градушка. След като е отразено по 709 сметка, следва ли да се включи в справката декларация по ЗДДС? Намира ли отражение в ГДД - увеличение или намаление на фин. резултат за годината?Отговори

  • Здравейте!

    Напревения разход, във връзка със застрахователното събитие, не се отразява дневник покупки, по същия начин се третира и полученото обезщетение. За данъчни цели следва да се признае само разликата в получения приход, над напревените разходи.


    Поздрави,
    Хубевина Илиева
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->