avovals avovals avovals avovals Потребител

Начет на МОЛПривет,

Кое е правното основание за това МОЛ да се начита по продажни цени?

http://balans.bg/366-2-6-bazova-schetovodna-politika/

"Компенсацията се извършва само по количество. За липси по вина на МОЛ се съставя акт за начет, като МОЛ се начита по продажни цени."Отговори

 • Здравейте,

  Правното основание за начет на МОЛ по продажни цени при липси по вина на МОЛ, е чл. 205 от КТ.

  Чл. 205. (1) Работникът или служителят отговаря за претърпяната загуба, но не и за пропуснатата полза.
  (2) Размерът на вредата се определя към деня на настъпването й, а ако той не може да се установи - към деня на откриването й.

  Начетът на МОЛ е по пазарна (продажна) цена (в случай, когато пазарната е по-висока от отчетната ст-ст). В случай че дружеството трябва да закупи липсващия актив сега, то тя към настоящия момент би платила именно тази цена, а не отчетната стойност, която е била цена на придобиване към някакъв предходен момент.

  Смисълът на чл.205 (1) от КТ е, че претърпяната загуба е пазарната цена, която ще трябва да се заплати за купуването на нов актив. МОЛ следва да възстанови тази стойност в резултат на виновното си поведение за липсата.

  Поздрави,
  Величка Павлова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->