neli tacheva neli tacheva Потребител

Доброволна регистрация по ЗДДСЗдравейте,

Имам регистрирана фирма от 3 г., но към момента не съм осъществявала дейност. Искам да си направя доброволна регистрация по ЗДДС. Какви са необходимите документи, които трябва да подам в НАП? Искам да си направя смяна на адреса на фирмата. Първо трябва да сменя адреса в Търговския регистър и тогава да си подам документите за регистрация по ДДС или обратното?Отговори

 • Здравейте,

  Процедурата за доброволна регистрация по ЗДДС в общи линии изглежда по следния начин:

  1. Лицето, подава в компетентната ТД на НАП заявление за регистрация по образец. Като това заявлението се подава лично, от лице с представителна власт по закон, от акредитиран представител или от лице, което е изрично упълномощено за това.

  Заявлението може да се подаде по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

  Заявлението за регистрация трябва да съдържа основанието за регистрация, като към него се прилагат документи, определени в правилника за прилагане на закона. Към заявлението се прилага и декларация относно липсата на влязла в сила присъда или на образувано наказателно производство против данъчната система.

  2. В срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация.


  3. В срок 7 дни от приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши регистрацията.

  Относно адреса - трябва да имате предвид, че ако органите на НАП не Ви открият на посочения от Вас адрес, то ще има вероятност да откажат регистрацията. Вие сами преценете дали да се регистрирате по ЗДДС след като сте сменили адреса в ТР.

  Поздрави,
  Станислава Бъзовска
 • здравейте-аз все още не съм променила адресът си,но бъдещата ми дейност ще се осъществява в друг град-затова незнам как да процедирам.може ли да се смени седалище на фирмата само по настоящ адрес?Много ви благодаря
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->