Ivanka Todorova Ivanka Todorova Потребител

Напускане поради неизплатени възнагражденияЗдравейте,

Бях две години в майчинство и ми предстои връщане на работа. Пуснах си отпуската, която ми се полага за двете години и август месец и септември ми се водиха отпуска. Оказва се, че няма да получа възнаграждение за тези два месеца отпуска.

По кой член на Кодекса мога да подам молба за освобождаване така, че да ползвам и пълните си права на борсата, защото знам че ако е по взаимно съгласие ми се полагат само 4 месеца, а ми се иска пълния размер, за да гледам сина си вкъщи докато тръгне на детска градина?

Благодаря предварително!Отговори

 • Здравейте,
  Ако не са ви изплатили възнагражденията за периода на отпуск при забавяне повече от 1 месец можете да се позовете на чл 327 ал 1 т 2
  Цитирам:
  "Чл. 327. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 327, доп. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:
  2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по този кодекс или по общественото осигуряване;"
  и да прекратите тр.договор без предизвестие.

  Имате право на обезщетение, на основание чл.221, ал.1 в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово право-отношение, и в размер на действителните вреди - при срочно трудово право-отношение.

  Имате право на пълно изплащане на дължимото възнаграждение, заедно с законната лихва.

  Имате право на обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176, правото за който не е погасено по давност- чл.224, ал.1 от КТ.

  Каква е процедурата ако сте решили да прекратите трудовото си правоотношение на това основание :
  1. трябва писмено да уведомите работодателя, че прекратявате Трудовия договор на основание чл.327, ал.1, т.2 от КТ
  2. Работодателя е длъжен да издаде Заповед за прекратяване на трудовия договор, където да опише начислените, но неизплатени работни заплати, размера на обезщетението, което се дължи на основание чл.221, ал.1, размера на обезщетението по чл.224, ал.1 от КТ.Заповедта следва да ви бъде връчена.

  Ако в заповедта не са вписани горните обезщетения Ви съветвам да я подпишете но с възражение , че в заповедтта не са ви вписани дължимите възнаграждения и обезщетения. Преди това се сдобийте с фишове за заплати или извлечения от ведомостите за заплати при отказ на работодателя да Ви ги издаде можете да сигнализирате Инспекцията по труда.
  При неизплащане на дължимите ви суми можете да прибегнете и до съдебен иск.
  Що се отнася до това имате ли право на обезщетение от Бюрото по труда при положение, че се позовете на чл. 327 ал 1 т 2 за да прекратите трудовото си правоотношение , категорично да имате право на максималния срок според стажа ви.

  Поздрави В.Дадова
 • Много благодаря за бързия и изчерпателен отговор.
 • И аз благодаря!
 • А има ли значение дали възнаграждението е плащано частично , като аванс например?
 • Здравейте г-жо Ангелова,

  За за­ба­ва се счи­тат слу­ча­и­те, ко­га­то тру­до­во­то въз­наг­раж­де­ние не е из­п­ла­те­но изцяло по ре­да и сро­ко­ве­те по чл. 270, ал. 2 от Ко­дек­са на тру­да.

  "чл.270 ал.2 КТ – Труд. възнаграждение се изплаща авансово или окончателно всеки месец на два пъти, доколкото не е уговорено друго."

  Поздрави В.Дадова
 • Благодаря Ви!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->