Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

3.20. Предизвестие за Прекратяване на Трудов Договор – от Работника

Публикувано на: 07.01.2011

До

Управителя / Изпълнителния Директор 

на  

(наименование на предприятието)ПРЕДИЗВЕСТИЕ


от   с ЕГН/ЛНЧ  

(трите имена по документ за самоличност)

на длъжност  

от отдел/цех  


Уважаеми/а г-н/г-жо  ,

С настоящото и на основание чл.326 от Кодекса на Труда Ви предизвестявам, че след изтичане на уговорения/законовия срок от   дни, прекратявам трудовото си правоотношение с Вас.

МОЛЯ, след изтичане на срока на предизвестието да оформите трудовата ми книжка и да ми я предадете.


Дата:  

Подпис:  Допълнителни ресурси по темата

Предизвестие за прекратяване на трудов договор - описание, реквизити и бланкаКоментари

-->