Toni Ganchev Toni Ganchev Потребител

Документи доказващи извършена транспортна услугаЗдравейте,

Кои документи трябва да бъдат приложени към фактура за извършена транспортна дейност при една проверка от данъчна служба? ЧМР достатъчно ли е или трябва да има фактури за разход на гориво, пътни такси и т.н.?Отговори

 • Здравейте,

  Документите, с които се доказва извършена транспортна услуга до голяма степен зависят от това какво превозвате, каква е дестинацията, кой е получателят и др.

  Например, изискванията за документиране на транспортна услуга според ЗДДС, от лицето извършващо транспорта на стоки по ВОД са следните:

  Съгласно чл. 45, т. 2 от ППЗДДС документите, доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка са:

  1. транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени на територията на друга държава членка - в случаите, когато транспортът е извършен от получателя или от трето лице за сметка на получателя; в писменото потвърждение се посочват дата и място на получаване, вид и количество на стоката, вид, марка и регистрационен номер на превозното средство, с което е извършен транспортът, име на лицето, предало стоките;
  2. транспортен документ, удостоверяващ, че стоките са получени на територията на друга държава членка - когато транспортът е извършен от доставчика или от трето лице за сметка на доставчика.

  По начина, по който задавате въпроса, разбирам, че Вие извършвате транспорта. Във Вашия случай задължително трябва да разполагате с транспортен документ, но е добре да приложите и пътен лист, с приложени към него фактури за гориво и пътни такси.

  Поздрави,

  Камелия Стойнева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->