Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

3.15. Дневник на Болничните

Публикувано на: 07.01.2011

№ на болн. лист

серия

име, презиме, фамилия

ЕГН

в отпуск от

1

2

3

4

5

6
да се яви на работа на

декл. за банк. с-ка

Удосто-верение

дата на приемане

подпис на предал

подпис на приел

7

8

9

10

11

12

Коментари

-->