Зорница Николаева Зорница Николаева Потребител

Изчисляване на законна лихваЗдравейте!

Трябва да изчисля законната лихва за забавено плащане, която ни дължи получателя на стока, за която сме издали фактура на стойност 520 000 лв. с ДДС от 31.01.2014 г. Съгласно договор, сумата е дължима от получателя в срок от 10 работни дни след получаване на фактурата. В случая той я е получил на 07.02.2014 г. Отново съгласно договора срока за плащане тече от деня, следващ деня на получаване на фактурата или от 10.02.2014 г. (тъй като 08.02.2014 е събота и не е работен ден) до 21.02.2014 г. включително. Забавата започва да тече от 22.02.2014 г. Получателят на стоката заплаща фактурата на няколко транша. Първото плащане е на 26.02.2014 г. в размер на 8 000 лв.
И тук въпросът ми е следният: за кой период трябва да изчисля лихвата? От 22.02.2014 до 25.02.2014 или до 26.02.2014 вкл? (Съгласно договора, лихвата е дължима от деня на забавата до деня на постъпване на дължимата сума по сметката)

Следващото плащане е на 28.02.2014 г. в размер на 5 000 лв. От коя дата трябва да се изчислява лихвата - само за 27.02.2014; от 27.02.2014 до 28.02.2014 или отново от 22.02.2014 до 27.02.2014 или 28.02.14 за остатъка от 512 000 лв.?

Благодаря!Отговори

 • Здравейте,
  На първия въпрос:
  Лихвата следва да се изчислява от датата на забавата /22.02.2014 г./ до датата на първото плащане /26.02.2014 г./. Върху главницата от 520 000 лв. лихвата за този период е 723.67 лева.
  На втория въпрос:
  Лихвата следва да се начислява от 27.02.2014 до 28.02.2014 г. включително.
  По-сложен е въпросът върху коя сума трябва да се изчислява тази лихва. Съгласно чл. 76, ал. 2 от ЗЗД когато изпълнението не е достатъчно да покрие лихвите, разноските и главницата, погасяват се най-напред разноските, след това лихвите и най-после главницата.
  Поради това би следвало с първото плащане от 8000 лв. да се е погасила лихвата от 723.67 лв., както и част от главницата в размер 7276.33 лв., а остатъкът от главницата ще е 512723.67 лв., а лихвата за периода 27-28.02.2014 г. ще е 285.42 лв.
  По-лесно за изчисляване за Вас (но и по-неизгодно) би било обаче да приемете, че със сумата от 8000 лв. се е погасила само главницата, поради което главницата, върху която ще изчислявате лихвата за периода 27-28.02.2014 г., би била 512000 лв., а лихвата ще е 285.01 лв.

  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Мога ли да използвам вторият вариант за изчисление,който все пак не е грешен,макар и по-неизгоден?

 • Здравейте,
  Ако Вие сте за кредитора, няма проблем да изчислите лихвата по по-лесния и по-неизгоден за Вас начин.
  Ако сте за длъжника, трябва изрично да уведомите кредитора, че избирате да погасявате по-обременителното задължение (главницата), на основание чл. 76, ал. 1, изр. 2 от ЗЗД.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Много благодаря за изчерпателния отговор!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->