Георги Иванов Георги Иванов Потребител

ВОД и износ на стокиЗдравейте,

До сега не съм правил ВОД и имам някои въпроси:

Имам фирма, която прави износ за страни от ЕС и трети страни, както за физически така и за юридически лица. До тук разбрах, че:

• при юридическите лица от ЕС се издава фактура и се пише основание за нулева ставка "чл.53 ал.1 от ЗДДС".
• за юридически лица от трета страна, във фактурата се пише основание за нулева ставка "чл.28 ЗДДС".

Правилно ли съм разбрал до тук? Когато продаваме на физически лица от ЕС и от трети страни фактурата напълно стандартна ли трябва да е? На места прочетох, че трябва митническа декларация и потвърждение от получатея на стоката, че я е получил.

Българската фирма издава инвойси, които дава на клиента и съответно на мен, аз правя копие но на български, Интересува ме кои параметри от фактурата мога да остава на латиница (контрагент, продукти...)?

Благодаря предварително!Отговори

 • Здравейте,
  В Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност е изброен подробен списък на изискуемите документи.

  Документи, удостоверяващи вътреобщностната доставка са: фактура,
  транспортен документ или писмено потвърждение от получателя, удостоверяващи, че стоките са получени на територията на друга държава членка, когато транспортът е извършен от получателя или транспортен документ, удостоверяващ, че стоките са получени на територията на друга държава членка и доставката е извършена от доставчика.

  При доставка на стоки към трети страни, доставчикът следва да разполага с митнически документ, в който доставчикът е вписан като износител на стоките или друг документ, удостоверяващ износа, в случаите, когато е налице възможност да не се подава митнически документ, съгласно митническото законодателство, фактура, документ за превоза, писмено потвърждение от получателя, че стоките са пристигнали на територията на третата страна.

  По отношение съдържанието на фактурата в Закона за счетоводството е посочено, че първичните счетоводни документи се съставят на български език и с арабски цифри. Във Вашия случай препоръчвам при оформянето на българската фактура да използвате за база чуждестранната като в скоби посочите на кирилица наименованията на задължителните реквизити.

  Поздрави,
  Ванеса Драгомирова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->