Svetlana Ivanova Svetlana Ivanova Зп оперативен счетовосител

Работно облеклоЗдравейте,

Работя в малка фирма и искам да попитам дали се полага работно или униформено облекло за длъжността главен счетоводител?Отговори

 • Здравейте,

  Мисля, че това писмо на МТСП ще отговори на въпроса:

  ПИСМО ИЗХ. № 22 ОТ 31.05.2011 Г. НА МТСП ОТНОСНО: УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНО РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО ТРЯБВА ДА СА ИЗРИЧНО УРЕДЕНИ В КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР

  МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

  ВЪПРОС:
  Във връзка с новата Наредба за работното облекло, длъжен ли е работодателят да осигурява средства за работно облекло? Ще бъде ли санкциониран, ако не даде такова, при условие че има подписан колективен трудов договор?

  ОТГОВОР:
  Съгласно чл. 296, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) работодателят осигурява на работниците и служителите безплатно работно и униформено облекло при условия и ред, установени от Министерския съвет или в колективния трудов договор (КТД). Условията и редът за осигуряване на безплатно работно и униформено облекло на работниците и служителите са определени в Наредбата за безплатното работно и униформено облекло (НБРУО) (обн. ДВ, бр. 9 от 28.01.2011 г.).
  Според чл. 8, ал. 2 НБРУО работното и/или униформеното облекло се предоставя на работника или служителя в готов вид. Разпоредбата е императивна и не предвижда изключения. Не се допуска заменянето на работно и/или униформено облекло с пари.
  Наличието на сключен колективен трудов договор само по себе си не е достатъчно основание за осигуряване на безплатно работно и униформено облекло по смисъла на чл. 296 КТ. Необходимо е условията и редът за осигуряването на такова облекло да са изрично уредени в колективния трудов договор.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->