Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

3.12. Заповед за Отпуск

Публикувано на: 07.01.2011

ЗАПОВЕД за Отпуск


  от  . .20  год.


РАЗРЕШАВАМ

на   с ЕГН/ЛНЧ:  

(трите имена по документ за самоличност)

на длъжност:  

от отдел/цех:  


Да ползва (неплатен) платен годишен отпуск за   година, в продължение на   работни дни, считано от  . .20  год.


Дата:  

Работодател (подпис):  1.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Има за цел да удостовери разрешението на работодателя, за ползване на отпуск, от работника – служителя.


2.  РЕКВИЗИТИ

2.1.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Име на работника – служителя

ЕГН на работника – служителя

Вид  и основание на искания отпуск

Начална дата и брой работни дни

2.2.  НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Няма


3.  ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ПРЕГЛЕД – правила, изключения, чести грешки/проблеми и техните решения

Няма


4.  ПРАВИЛА  ЗА  ОТЧИТАНЕ/СЪХРАНЕНИЕ/АРХИВИРАНЕ

Документа се съхранява в досието на работника - служителяКоментари

-->