Irina Aleksandrova Irina Aleksandrova Потребител

Дължими данъци при продажба на жилищен имотПрез 2012 година регистрирах ЕТ, което има регистрация и по ДДС. През януари 2013 г. закупих малък апартамент на името на физическото лице, собственик на това ЕТ. Но в същата сграда, която още се строи се подготвя изграждането на стоматологичен център. Поради това аз не желая вече да живея там и се налага да продам този апартамент. Искам да продам и боксониерата, в която живея и която закупих през 2007 година също на физическото лице.

Какви данъци ще дължа при тези две продажби, ако те се осъществят през септември 2014 година?

Благодаря!Отговори

 • Здравейте,
  По отношение на продажбата на апартамента купувачът ще трябва да плати и ДДС, както и местен данък за покупката.
  По отношение на боксониерата - купувачът ще дължи местен данък за закупуването й, а ако Вие изберете продажбата да е облагаема доставка на основание чл. 45, ал. 7 от ЗДДС, купувачът ще трябва да плати и ДДС.
  И в двата случая Вие самият няма да дължите тези данъци, те ще се заплащат от купувача.
  Единственият данък, който ще трябва да платите, е данък общ доход.
  Съгласно чл. 13, ал. 1, т.1 от ЗДДФЛ не са облагаеми доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години. В тази хипотеза се включва посочената от Вас боксониера, поради което за нея не следва да плащате ДОД. На основание чл. 13, ал. 5 от ЗДДФЛ обаче това правило не се прилага, ако боксониерата е придобита от Вас в качеството Ви на ЕТ.
  От друга страна ДОД ще се дължи за продажбата на другия апартамент, придобит през 2013 г.
  Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от продажба или замяна на недвижимо имущество се определя, като положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото се намалява с 10 на сто разходи.
  Върху така определения доход дължимият данък общ доход е в размер на 10%.
  Поздрави,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->