Задай въпрос тук
Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar обработка на заплати - Управляващ съдружник

3.11. Молба за Отпуск

Публикувано на: 07.01.2011

До

Управителя / Изпълнителния Директор

на  

(наименование на предприятието)


МОЛБА за Отпуск


от   с ЕГН/ЛНЧ:  

(трите имена по документ за самоличност)

на длъжност:  

от отдел/цех:  


Уважаеми/а г-н/г-жо  ,

Моля да ми разрешите да ползвам (неплатен) платен годишен отпуск за   година, в продължение на   работни дни, считано от  . .20  год.


Дата:  

Подпис:  1.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Удостоверява волеизявлението на работника – служителя, да ползва платения си годишен или друг вид отпуск.


2.  РЕКВИЗИТИ

2.1.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Име на работника – служителя

ЕГН на работника – служителя

Вид  и основание на искания отпуск

Начална дата и брой работни дни

2.2.  НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Няма


3.  ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ПРЕГЛЕД – правила, изключения, чести грешки/проблеми и техните решения

Няма


4.  ПРАВИЛА  ЗА  ОТЧИТАНЕ/СЪХРАНЕНИЕ/АРХИВИРАНЕ

Документа се съхранява в досието на работника - служителяКоментари