Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

3.11. Молба за Отпуск

Публикувано на: 07.01.2011

До

Управителя / Изпълнителния Директор

на  

(наименование на предприятието)


МОЛБА за Отпуск


от   с ЕГН/ЛНЧ:  

(трите имена по документ за самоличност)

на длъжност:  

от отдел/цех:  


Уважаеми/а г-н/г-жо  ,

Моля да ми разрешите да ползвам (неплатен) платен годишен отпуск за   година, в продължение на   работни дни, считано от  . .20  год.


Дата:  

Подпис:  1.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Удостоверява волеизявлението на работника – служителя, да ползва платения си годишен или друг вид отпуск.


2.  РЕКВИЗИТИ

2.1.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Име на работника – служителя

ЕГН на работника – служителя

Вид  и основание на искания отпуск

Начална дата и брой работни дни

2.2.  НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Няма


3.  ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ПРЕГЛЕД – правила, изключения, чести грешки/проблеми и техните решения

Няма


4.  ПРАВИЛА  ЗА  ОТЧИТАНЕ/СЪХРАНЕНИЕ/АРХИВИРАНЕ

Документа се съхранява в досието на работника - служителяКоментари

  • 15 Aug 2017 15:32
  • (Потребител)
  • 0
  Здравейте,

  Във фирмата, в която работя, собственикът е германец и принципно се стреми да налага формите и порядките, които съществуват в дружеството му в Германия.

  Запитването ми е свързано със следното:

  Неправилно ли е, ако молбата ни за отпуска съдържа графи, в които се отразяват както дните ни от редовен годишен отпуск, така и дните, формирани от положен извънреден труд? Ясно е, че счетоводителят ще вземе под внимание в изчисленията си само дните от редовния отпуск, докато останалите дни са само с информативно-контролен характер за пред управителя, който разрешава ползването на дните, но въпреки това от счетоводството коментират решението за погрешно. Логиката на управителя се основава на принципите на работа в Германия, където работниците и служителите разполагат със "сметка-време", в която натрупаните извънредни часове могат по всяко време да се компенсират с почивни дни.

  Благодаря предварително за отговора!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->