Десислава Йорданова Десислава Йорданова човешки ресурси

Прекратяване на договор с работник в отпуск по болестСлужител е подал молба за освобождаване от длъжност, считано от 08 септември. Издадена е заповед за прекратяване на договора по взаимно съгласие (чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ), която му е връчена. От 1 септември служителят излиза в болнични.

Прекратява ли се договорът, считано от 8 септември, или се издава нова заповед на база изтичане на болничния (който не се знае до коя дата ще бъде)? Отговори

  • След като служителят иска да напусне работа по негово желание, считано от 08.09.2014 г. и е подал молба за това, то наличието на болничен лист не може да спре прекратяването на трудовия договор. На основание на молбата на служителя фирмата трябва да прекрати трудовия договор считано от 08.09.2014 г. В този случай фирмата има право да прекрати договора по време на болничен лист. Но също така фирмата е длъжна в определените срокове да представи в НОИ болничния лист. Работника има право да получи обезщетение от НОИ при болест до 30 календарни дни след прекратяване на трудовия договор, ако е останал без работа.

    Поздрави!
    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->