Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

3.10. Дневник на Издадените Трудови Книжки

Публикувано на: 07.01.2011

ДНЕВНИК на Издадените Трудови Книжки


пореден №

(записва се и в трудовата книжка)

дата на издаването

трите имена, дата и място на раждане, ЕГН/ЛНЧ на работника

дата и подпис на работника при получаване на Труд. Кн.

1

2

3

4Коментари

-->