Малинка Костова Малинка Костова Специалист ТРЗ и ЛС

Срок на предизвестие по трудов договорПрез 2010 е сключен срочен трудов договор с предизвестие 3 месеца. В клаузата е записано, че предизвестието не е повече от срока по договора. По-късно (преди изтичане на срока по договора) е пуснато допълнително споразумение за неопределен срок, но не е упоменато нищо за предизвестие. Сега решаваме да прекратим договора поради намаляване обема на работа. С какъв срок на предизвестие - 3 месечният от срочния или с прилагане на императивната норма на чл. 326, ал. 2 от КТ - 1 месец?Отговори

  • След като в допълнителното споразумение е променен само срока на договора и нищо не е споменато за промяна на другите клаузи по вече сключения трудов договор, включително няма промяна на срока на предизвестие при прекратяване, то остава в сила уговорения три месечен срок на предизвестие при прекратяването на този трудов договор. В чл.326, ал.2 е записано, че срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Във вашия случай след като няма промяна на срока на предизвестие в единственото допълнително споразумение към този договор, това се тълкува, че страните са договорили по-дълъг срок от минимално определения от 30 дни.

    Поздрави!
    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->