Иван Д. Иван Д. счетоводител

Давностен срок при наложена глоба съгласно чл. 181 от ЗДДСЗдравейте,
Дружеството ни пропусна да подаде в срок справка-декларация по ЗДДС. При подаването на справката-декларация по ЗДДС със закъснение, на Дружеството бе съставен акт за установяване на административно нарушение и му бе наложена глоба в размер на 500лв. Към днешна дата, справката за задължения на Дружеството в електронната система на НАП показва задължение за глобата посочена по-горе както следва:

Вид задължение - наказателно постановление.
Вид документ - наказателно постановление.
Документ номер - XYZ
Дата на документа - 07.02.2012 г.
Период - от 01.01.2011 до 31.10.2011 г.
Срок за плащане - 06.04.2012 г.

До момента Дружеството не е получавало покани за плащане, уведомления за наложени запори и т.н. След какъв срок може да поискаме задължението за глобата да бъде отписано поради изтичане на давностен срок? Смятате ли, че може да се позовем на чл. 82 от ЗАНН и да поискаме НАП да отпише задължението поради изтичане на 2 години от датата на съставяне на акта, с който е установено задължението?Отговори

 • Здравейте,
  Отговорът на въпроса Ви зависи от това дали има образувано изпълнително дело в НАП за събиране на глобата или не.
  Действително съгласно чл. 82, ал. 1, б. "а" от ЗАНН давностният срок за глобите, наложени по реда на ЗАНН, е 2-годишен. Този срок може се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето спрямо наказания за изпълнение на наказанието, като от прекъсване на давността тече нова давност (чл. 82, ал. 2 от ЗАНН). Абсолютната давност в този случай (при прекъсване на давността) е 3 години (чл. 82, ал. 3 от ЗАНН).
  Ако обаче е образувано изпълнително дело, не се прилагат давностните срокове по ЗАНН, а по ДОПК - арг. чл. 82, ал. 4 от ЗАНН. Образуването на изпълнителното дело прекъсва давността, тъй като се счита за действие по принудително изпълнение - това поне е становището на НАП, което не е безспорно. От образуване на изпълнителното дело започва да тече нова давност, която вече е 5-годишна, считано от 1 януари на следващата година след образуване на изпълнителното дело - арг. чл. 171, ал. 1 от ДОПК.
  Следва да имате предвид също и че давността не се прилага служебно, а следва да възразите в НАП, че вземането по глобата е погасена по давност - арг. чл. 120 от ЗЗД.
  Моят съвет е да проверите дали има образувано изпълнително дело в НАП за събиране на глобата и ако няма - да подадете възражение, че вземането по глобата е погасено. Едва след това ще можете да отпишете задължението.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->