Величко Димитров Величко Димитров Барман

Освобождаване на болен служителСлужител с болестта Паркинсон защитен ли е от закона? Може ли човек, болен от Паркинсон да бъде съкратен или уволнен?Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда, болестите, които подлежат на защита съгласно чл. 333 от КТ са следните:
  1. исхемична болест на сърцето;
  2. активна форма на туберкулоза;
  3. онкологично заболяване;
  4. професионално заболяване;
  5. психично заболяване;
  6. захарна болест.
  Болестта на Паркинсон е неврологично заболяване с код G20 по Международната класификация на болестите (X ревизия) и не се включва в никоя от изброените по-горе групи.
  Много често обаче болестта на Паркинсон се съпътства от симптоми на различни психични заболявания (с код F по МКБ-10), например депресия, като в този случай работникът се ползва с трудовоправната защита по чл. 333 от КТ.
  В подобна неприятна ситуация са и множество болни от епилепсия и СПИН, които също не се ползват със закрила от уволнение.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->