даниела стойчева даниела стойчева Потребител

Плащане без договорЗдравейте,
Мисля да си открия фирма. Възможно ли е да не сключвам договори с определена фирма? Aко тя ми внася повече от 15 000 лв. в брой годишно задължена ли съм като надхвърли 15 000 да е по банков път при положение, че между нас няма сключен договор?Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са:
  1. на стойност, равна на или надвишаваща 15 000 лв.;
  2. на стойност под 15 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 15 000 лв.
  С други думи, законът е приложим само, ако задължението по един-единствен договор надвишава 15 000 лв. Когато се касае за отделни договори с различен предмет и задължения, няма пречка сборът от плащанията по тези договори да надхвърли 15 000 лв., стига плащанията по нито един от тях да не надвишават поотделно 15000 лв.
  Съгласно българското законодателство договорите може да бъдат:
  1. консенсуални - считат се за сключени с постигане на съгласието между страните, като не се изисква да се оформят в писмена форма (т.е. това са устните договори). При тях също е налице договор, но той не е облечен в писмена форма;
  2. формални - за които се изисква писмена форма, за да бъдат действителни (понякога и нотариална форма);
  3. реални - при които трябва да се предаде и вещта, предмет на договора, за да се счита, че договорът е възникнал валидно.
  С други думи, няма как да извършвате плащания без договор, но този договор може да бъде и устен (консенсуален). Писмената форма обаче спомага за доказване сключването на договора и неговите уговорки, докато при устните договори това е много по-трудно. Което е сериозно улеснение при евентуални съдебно спорове с другата страна по договора.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗОПБ

-->