Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

3.6. Уведомление по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на Труда

Публикувано на: 07.01.2011

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.62, ал.4 от Кодекса на Труда

Приложение №1

 НАЦИОНАЛНА  АГЕНЦИЯ  ЗА  ПРИХОДИТЕ

   1. Код корекция

00

   2. Тип на документа

00

 Данни за работодателя

   3. БУЛСТАТ


 Данни за лицето

   4. ЕГН/ЛНЧ


 5. Име


 6. Презиме


 7. Фамилия


 Данни за трудовия договор

 8. Основание на договора

00

 9. Договор №


 10. Дата на сключване


 11. Основно трудово възнаграждение


 12. Срок на договора


 13. Длъжностно наименование


 14. Код по НКПД

12345678

 15. Икономическа дейност


 16. Код по НКИД

1234


 17. Дата на прекратяване


 Подпис на ръководител

 Дата, Печат 1.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Да удостовери, пред НАП, че служителя има сключен трудов договор с посочения работодател.

1.2 Да удостовери, пред НАП, че трудовия договор на лицето е прекратен.

1.3 Да удостовери, пред НАП, че към основен трудов договор е прикрепено Допълнително споразумение.

В уведомлението се посочват основни данни за трудовия договор / допълнителното споразумение на служителя.


2.  РЕКВИЗИТИ


2.1.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Задължителните реквизити се променят според декларираното условие в графа „2. Тип на документа”:

2.1.1 За всички случаи, без оглед на декларираните обстоятелства задължителни са:

     1. Код корекция

     2. Тип на документа

     3. БУЛСТАТ

     4. ЕГН/ЛНЧ

     5. Име

     6. Презиме

     7. Фамилия

2.1.2 При сключване на трудов договор, освен посочените в точка 2.1.1, задължителни са:

     8. Основание на договора

     9. Договор №

     10. Дата на сключване – на основен или допълнителен трудов договор

     11. Основно трудово възнаграждение

     12. Срок на договора – Само ако договора е срочен

     13. Длъжностно наименование

     14. Код по НКПД

     15. Икономическа дейност

     16. Код по НКИД

2.1.3 При Прекратяване на трудов договор, освен посочените в точка 2.1.1, задължителни са:

     8. Основание на договора – на основния трудов договор

     9. Договор №

     10. Дата на сключване – на основния трудов договор, който се прекратява

     17. Дата на прекратяване

2.1.4 При изменение на длъжноста по трудовия договор, освен посочените в точка 2.1.1, задължителни са:

     18. Основание на договора – на основния трудов договор

     19. Договор №

     20. Дата на сключване – на допълнителното споразумение

     21. Длъжностно наименование

     22. Код по НКПД

     23. Икономическа дейност

     24. Код по НКИД

2.1.5 При изменение в срока на договора, освен посочените в точка 2.1.1, задължителни са: (Попълва се само, когато договора е срочен и има промяна в срока)

     25. Основание на договора – на основния трудов договор

     26. Договор №

     27. Дата на сключване – на допълнителното споразумение, с което се променя срока

     28. Срок на договора


2.2.  НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Според указанието в точка 2.1


3.  ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ПРЕГЛЕД – правила, изключения, чести грешки/проблеми и техните решения

По правило уведомление се попълва и декларира пред НАП за всеки сключен трудов договр / Допълнително споразумение за промяна на длъжноста или за промяна на срока на договора. Не е задължително да се попълва уведомление при промяна на възнаграждението, място на работа, работно време и др. различни от основанията посочени в точка 2.1.

Срока за подаване на уведомление към НАП е 3 (три) дни от датата на сключването на трудов договор или допълнително споразумение, и 7 дни от датата на прекратяването на трудов договор.

Често работодателите не знаят в кои случаи се подава уведомление и какви са сроковете за представянето му в НАП.

Уведомление, което не е подписано от работодателя, или няма справка от НАП, че уведомлението е прието, не е валиден документ.


4.  ПРАВИЛА  ЗА  ОТЧИТАНЕ/СЪХРАНЕНИЕ/АРХИВИРАНЕ

Уведомлението, както и справката за приемането му, са неразделна част от трудовия договор. Задължителен документ от досието на служителя.Коментари

 • Здравейте! Ще съм ви много благодарна, ако можете да ми помогнете относно Уведомлението.Ситуацията е следната- наето е лице на работа със срочен договор за 6 месеца. Работодателят е самоосигуряващо се лице. Уведомлението по чл.62, ал.4 от КТ е подадено в установеният срок. Договорът е сключен на 19.12.2012г., а днес разбираме, че уведомлението е грешно попълнено. Грешката е следната- на мястото на данни за лицето, точка 4, 5,6,7 са попълнени съответно ЕГН и трите имена на работодателят ,а не на наетото лице. От Помощният център от НАП ни информираха, че трябвало да дойде Инспекция по труда, за да установи грешката,а корекция ние не сме можели да направим и подлежим на санкция. Като разглеждам съответно уведомлението обаче виждам, че има за попълване т.1 код корекция. Възможно ли е да направим корекция на имената на работника и ЕГН или ни грози посещение от Инспекцията по труда. Бих ви била благодарна , ако отговорите възможно най-скоро, за да коригираме нередовностите.
 • Здравейте,

  Ако разполагате с електронен подпис, тихомълком пуснете с код корекция уведомлението и вижте в справката какво ще Ви излезне дали е прието.  С поздрави: Ваньо Петров
 • Здравейте,

  Изправена съм пред следния казус - прекратявам безсрочен трудов договор на работник, но междувременно си сменя фамилията - с коя фамилия трябва да попълня уведомлението и в такива случаи подават ли се уведомления с код корекция, след като името се промени.
  Освен това в клетка 11 на уведомлението текущото възнаграждение ли се посочва или това при назначаване, което е подадено при първата регистрация.

  Благодаря предварително.

  С уважение,
  Мария Личева
 • Здравейте,

  Изправена съм пред следния казус - прекратявам безсрочен трудов договор на работник, но междувременно си сменя фамилията - с коя фамилия трябва да попълня уведомлението и в такива случаи подават ли се уведомления с код корекция, след като името се промени.
  Освен това в клетка 11 на уведомлението текущото възнаграждение ли се посочва или това при назначаване, което е подадено при първата регистрация.

  Благодаря предварително.

  С уважение,
  Мария Личева
  • 25 Apr 2014 10:10
  • Ivka vd (Потребител)
  • 2
  Здравейте,
  При намаляне на работното време от 8ч на 4ч.поради намаляне обема на работа
  подава ли се уведомление
 • Здравейте,

  Ако говорите за преминаване на непълно работно време по реда на чл. 138а от Кодекса на труда тогава не, не се подават уведомления за промяна на трудовото правоотношение. Преминаването на непълно работно време поради намаляване на обема на работата по реда на чл 138 а от КТ става със заповед на работодателя за период до 3 месеца в една календарна година.
  Това не се счита за промяна на трудовия договор тъй като е субективно право на работодателя, дадено му от Кодекса на труда с цел справянето с финансови проблеми на предприятието за определен период от време. Чл. 138а дава на работодателя възможност да задържи работниците на работа, макар и на непълно работно време, вместо да ги уволни поради намаляване на обема на работата.
 • Здравейте, имам следният въпрос:
  Може, ли за да бъде назначен работник в сряда(23.09.15), трудовият му договор да бъде сключен на 21.09.15г-предвид че е почивен ден? И така да се спази срока за подаване на уведомление в Нап?
 • Здравейте,

  Не виждам пречка договора да се сключи в неработен ден.

  Поздрави,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->