Stefan Iordanov Stefan Iordanov Потребител

Отпуск по майчинствоПо майчинство съм и трябва да се върна на работа на 25.9.2014. Отидох при работодателя за да си пусна още 6 месеца неплатена. Той ми каза да отида от 1 до 5 септември да се разберем, но аз съм на почивка по това време и не знам какво да правя. Какво ще ме посъветвате?Отговори

  • Съгласно чл.167 а, ал.1 от Кодекса на труда след използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст.

    В ал.7 на същия член е записано, че лицето, което иска да ползва отпуск по ал. 1, трябва да уведоми за това работодателя си най-малко 10 работни дни предварително.

    След като трябва да се върнете на работа на 25 Септември 2014 г. не сте длъжни да уведомявате работодателя в периода от 01 до 05 Септември. Имате право да го направите най-късно на 10 Септември, защото от 10-ти до 25-ти Септември има точно 10 работни дни.

    Все пак, след като вече сте говорили с вашия работодател и за да запазите добри отношения е добре да се свържете с него и да му обяснените невъзможността си да се срещнете с него в определеното от него време между 01 и 05 Септември. Но задължително най-късно на 10 Септември трябва да го уведомите за намерението си да използвате неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 годишна възраст за период от 6 месеца и да напишете молба за това.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->