Румяна Колева-Терзийска Румяна Колева-Терзийска Потребител

Отказ на молба за ползване на платен годишен отпускЗдравейте,
Работодателят ми не разрешава ползването на платен отпуск, така както е вписан в молбата ми. Съображенията са продиктувани от извънредни обстоятелства, свързани с производствения процес. За този период аз имам важен личен ангажимент, планиран преди повече от месец. Какви са моите юридически основания (и имам ли такива) за възражения на отказа на молбата ми?Отговори

  • Първо трябва вписания в молбата ви платен отпуск да е записан точно със същите дати в изготвения до 31 Декември график за ползване на платен отпуск. . Въпреки това дори и вие да искате да ползвате платен отпуск точно по график, то той се ползва само след писмено разрешение на работодателя. Работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя, когато той е поискан за периода, посочен в графика, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 176. Според този член 176 от КТ поради важни производствени причини работодателят може да отложи за следващата календарна година ползването на част от платения годишен отпуск в размер на не повече от 10 работни дни. Това означава, че дори и да искате ползването на платен отпуск по график, задължително трябва да получите разрешение от работодателя. А ако той прецени, че точно в този момент има важни производствени причини, поради което вие не можете да отсъствате, то тогава работодателя има право да не ви разреши ползването на платения отпуск, но за не по-вече от 10 работни дни. Ако не получите разрешение, но все пак излезете в отпуск след два работни дни работодателят има право да пристъпи към дисциплинарно наказание или уволнение,

    Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска за периода, посочен в графика, работникът има право сам да определи времето за ползването му, като уведоми за това работодателя писмено поне две седмици предварително.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->